Sections

Advent 2009

advent-bg-top

advent09-1
advent09-2
advent09-3

advent09-4
advent09-5
advent09-6

Click on the tags to explore related resources:

Tags:

Trackbacks/Pingbacks

  1. Rozważania adwentowe przy muzyce – cz.2 : FAMVIN.ORG – POLSKA - December 7, 2009

    […] lektura Listu Przełożonego Generalnego na Adwent 2009. Polecamy także  rozważania adwentowe “Z ubóstwa wyrasta parwdziwa radość” przygotowane w portalu Vinformation.famvin.org (w języku angielskim) i zawierające m.in. teksty […]

  2. Rozważania sdwentowe przy muzyce – cz. 3 : FAMVIN.ORG – POLSKA - December 15, 2009

    […] lektura Listu Przełożonego Generalnego na Adwent 2009. Polecamy także  rozważania adwentowe “Z ubóstwa wyrasta parwdziwa radość” przygotowane w portalu Vinformation.famvin.org (w języku angielskim) i zawierające m.in. teksty […]

  3. Rozważania adwentowe przy muzyce – cz. 4 : FAMVIN.ORG – POLSKA - December 20, 2009

    […] lektura Listu Przełożonego Generalnego na Adwent 2009. Polecamy także rozważania adwentowe “Z ubóstwa wyrasta parwdziwa radość” przygotowane w portalu Vinformation.famvin.org (w języku angielskim) i zawierające m.in. teksty […]

Leave a Reply